ភាសាខ្មែរ
ខ្មែរ
English
English

 

បទយកការណ៍ស្តីពី ការកៀរពង្រាបដីស្រែនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣

2019-06-06 11:22:13| By: Department of Agricultural Engineering

បទយកការណ៍ស្តីពី ការកៀរពង្រាបដីស្រែដោយប្រព័ន្ធឡាហ្សែរ នៅឃុំអូរសារាយ និងឃុំត្រពាំងក្រញូង ស្រុកត្រាំកក់...